Η εταίρα Μπαριτάκη - Κλεισαρχάκη Χρυσαυγή είναι Προσωπική εταιρία και Δημιουργήθηκε από τον  Κλεισαρχάκη Γεώργιο Διπλ.  Ηλεκτρ/κος  Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του Πολυτεχνείου της ΡΩΜΗΣ και Μηχανικός ΑΔΣΕΝ / Χανίων.

.....................................................................................................................................................................................

Η παραπάνω εταιρία εξειδικεύεται σε Παντός είδους Ηλεκτρικές & Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατασκευή εγκαταστάσεων με Βίο κλιματικές λειτουργίες, κατασκευές με εξοικονόμηση ενέργεια σε κτίρια … κλπ.